Lykiltölur úr rekstri

Hér má finna samanburð á lykiltölum úr rekstri Sjóvár undanfarin ár. Allar fjárhæðir eru í milljónum króna.

Ársreikningur 2020

20202019201820172016
Vátryggingastarfsemi
Iðgjöld tímabilsins20.83120.63318.16516.38315.399
Hluti endurtryggjenda í iðgjaldatekjum-1.015-932-947-845-911
Eigin iðgjöld19.81719.70117.21815.53914.488
Fjárfestingatekjur af vátryggingarekstri*1754411.1651.062777
Aðrar tekjur21820410573149
Heildartekjur af vátryggingarekstri*20.20920.34518.48916.67415.415
Tjón tímabilsins*-14.720-14.433-14.085-12.160-11.259
Hluti endurtryggjenda í tjónum tímabilsins496377998259-2
Eigin tjón*-14.223-14.056-13.087-11.901-11.261
Rekstrarkostnaður af vátryggingarekstri-4.018-3.918-3.770-3.614-3.507
Heildargjöld af vátryggingarekstri*-18.242-17.973-16.858-15.515-14.769
Hagnaður af vátryggingarekstri* 1.9682.3701.6311.158646
 20202019201820172016
Fjárfestingarstarfsemi
Fjárfestingartekjur af fjárfestingarstarfsemi*5.0993.200-3461.2022.657
Tæknil. vaxta- og gengisbr. vátryggingask.*-678-805---
Rekstrarkostnaður af fjárfestingarstarfsemi-461-355-333-275-238
Hagnaður af fjárfestingarstarfsemi* 3.9602.040-6799272.419
Hagnaður fyrir tekjuskatt 5.9284.4109522.0853.065
Tekjuskattur-608-557-300-339-375
Heildarhagnaður tímabilsins 5.3203.8536521.7462.690
Eigið fé21.36416.29413.82715.20617.454
Vátryggingaskuld29.86727.59924.73822.46920.888
Aðrar skuldir8.0317.0915.6305.6894.961
Eigið fé og skuldir samtals59.26150.98444.19543.36543.303
20202019201820172016
Tjónahlutfall*70,7%70,0%77,5%74,2%73,1%
Eigið tjónahlutfall*71,8%71,3%76,0%76,6%77,7%
Kostnaðarhlutfall19,3%19,0%20,8%22,1%22,8%
Endurtryggingahlutfall2,0%2,2%-0,9%3,1%5,0%
Samsett hlutfall*92,0%91,2%97,4%99,4%100,9%
Eigin vátryggingaskuld / eigin iðgjöld144,7%133,7%135,3%139,7%138,8%
Eigin tjónaskuld / eigin iðgjöld101,5%93,6%94,2%98,8%98,5%
Eiginfjárhlutfall36,0%32,0%31,3%35,1%40,3%
Ávöxtun eigin fjár28,3%25,6%4,5%10,2%15,9%
Eiginfjárgrunnur21.77016.78314.09315.10017.166
Gjaldþolskrafa11.42410.0299.0149.2069.010
Gjaldþolshlutfall fyrir arð1,911,671,561,641,91
Gjaldþolshlutfall eftir arð1,671,671,491,481,61
*Samanburðarfjárhæðum fyrir árið 2019 hefur verið breytt í samræmi við leiðbeinandi tilmæli FME SÍ nr. 1/2020